PANZNER dopravce a přepravce veškerých stavebních materiálů                                                Masarykova 540, Chabařovice, 403 17 tel.: +420 774 628 648

Přeprava materiálů, mechanizace, zemní a výkopové práce, práce minibagrem

Nabídka služeb

Přepravujeme:

 • Stavební materiál a suť
 • Veškeré sypké materiály (písek, zemina, štěrk aj.)
 • Paletové zboží
 • Beton
 • Kamení
 • Palivové dřevo
 • Stavební stroje a mechanizaci
 • Stavební kontejnery a buňky

Dále nabízíme zemní a výkopové práce:

 • Přípravné práce pro zakládání staveb
 • Výkopy základů rodinných domů
 • Výkopy bazénů, sklepů
 • Výkopy pro kanalizace a ostatní inženýrské sítě
 • Terénní úpravy zahrad i větších ploch
 • Dokončovací práce
 • Zhotovení nových štěrkových cest a renovace cest v havarijním stavu
 • Úpravy lesních cest
 • Také zajišťujeme kompletní vyčištění odvodňovacích kanálů od nečistot (naplavenin, sesuvu půdy a spadaného listí), čištění rybníčků a ostatních vodních toků.
 
© PortalWeb.cz